Brandwerende voorzieningen

Brandwerende voorzieningen

Brandwerende voorzieningen beschermen u op het moment dat het echt nodig is. Door de verspreiding van vuur in geval van brand te vertragen en iedereen een duidelijk ontruimingsplan te bieden, voorziet u personeel en bezoekers van de tijd die nodig is om veilig het pand te verlaten.

Brandwerende voorzieningen kunnen de brand 30 tot 120 minuten vertragen.

Brandwerend afdichten

Het brandwerend afdichten van ruimtes zorgt ervoor dat rook en vuur minder snel via openingen kan verspreiden naar andere ruimtes. 

Openingen ontstaan in ieder gebouw door, onder andere, het gebruik van leidingen of ventilatiesystemen. Ruimte in de buizen en de boorgaten hier omheen, laten brand sneller doorslaan, maar hier zijn oplossingen op maat voor.

Doorvoeringen

Onder doorvoeringen verstaan we de ruimte tussen een leiding en de muur waar deze doorheen gaat. Deze ruimte is vaak niet luchtdicht afgesloten, waardoor brand hier makkelijk kan doorslaan.

Om de doorvoeringen af te dichten, gebruiken we bij Protect bijvoorbeeld mortels.

Buizen en leidingen

Buizen en leidingen zijn ontzettend kwetsbare punten in geval van brand. Rook kan door de buizen verspreiden, maar leidingen kunnen ook brandbaar materiaal rondbrengen.

Ter bescherming van buizen en leidingen gebruikt Protect brandwerende bekleding of manchetten. Deze manchetten dichten de buis tijdens een brand volledig af.

Voegen en dilataties

Openingen als voegen en dilatatie laten rook door en vergroten de kans op branddoorslag.
Ook deze uitsparingen dienen goed afgedicht te worden voor de brandveiligheid.
Voor het vullen hiervan worden vaak strips en kit gebruikt.

Brandwerende voorzieningen

Om bij een brand te voorkomen dat het vuur zich snel verspreidt door een pand, zijn brandwerende voorzieningen nodig. Brandwerende afdichtingen bijvoorbeeld werken brandvertragend. Protect draagt zorg voor de juiste brandwerende voorzieningen. Wij inventariseren het huidige bedrijfspand, geven advies in brandcompartimentering en leveren de benodigde brandwerende afdichtingen en materialen.

Brandcompartimentering

Met brandcompartimentering delen we gebouwen op in verschillende brandcompartimenten: ruimtes die worden voorzien van brandvertragende materialen. Protect is specialist in brandcompartimentering. Wij controleren de huidige situatie rondom brandveiligheid en stellen adviesrapporten met actiepunten op. Ook adviseren wij bij nieuwbouwprojecten, en leveren we brandwerende afdichtingen en materialen.

 • Advies en controle brandcompartimentering
 • Leverancier van gekeurde en gecertificeerde brandwerende afdichtingen en materialen
 • Meer dan 15 jaar ervaring in brandbeveiliging voor bedrijven

Soorten brandwerende afdichtingen

Brandwerende afdichtingen zijn te plaatsen in alle ruimtes van een pand: open ruimtes en kieren van vloeren, muren en plafond. Ze komen in vele soorten en maten en beschikken over bepaalde certificeringen. Zo’n certificering geeft aan in welke mate de materialen of producten brandvertragend werken. Dit kan variëren van 30 minuten tot meer dan 120 minuten. De brandwerende afdichtingen die Protect levert zijn gekeurd en gecertificeerd volgens het bouwbesluit van 2012, de actuele Europese normen voor de brandveiligheid (NEN-EN 1366-3 en NEN-EN 1366-4), en voldoen aan WBDBO.

Contact Offerte aanvragen

Controle op brandveiligheid

 • Controle op brandveiligheid
 • Doorvoeringen
 • Leidingen / buizen
 • Dilataties / voegen
 • Draagwanden

Controle op brandveiligheid

Controleren we een pand op brandveiligheid en brandwerende afdichtingen, dan gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar onderdelen in een constructie die bijzonder gevoelig zijn voor brandoverslag.

Doorvoeringen

Doorvoeringen zijn de locaties in de muren, het plafond of de vloeren waar leidingen van de ene naar de andere ruimte gaan. Deze locaties zijn vrijwel altijd gevoeliger voor branddoorslag, omdat de ruimte tussen de leidingen en de wand niet luchtdicht zijn afgesloten. Brandwerende afdichtingen voor doorvoeringen zijn bijvoorbeeld mortels.

Leidingen / buizen

Leidingen en buizen zijn typisch kwetsbare punten voor brand. Vaak zijn ze niet goed afgedekt, zijn ze gevoelig voor hitte en staan ze onder druk met al dan niet brandbare materialen. Het is dus van groot belang om deze te behandelen met brandwerende manchetten of brandwerende bekleding.

Dilataties / voegen

Dunne openingen zoals voegen en dilataties zijn, net als doorvoeringen, brandgevaarlijke onderdelen van een constructie. De beste brandwerende afdichtingen voor deze situaties zijn over het algemeen strips en kit, afhankelijk van de vorm van de voegen.

Draagwanden

Bepaalde wanden in een gebouw verdienen extra aandacht als het gaat om brandbeveiliging, omdat het draagmuren zijn. Hier werken we vaak met brandwerende platen. Deze zijn behandeld met een speciale brandvertragende coating.

Ons team

Reinate Keizer
Office manager
 • Klantcontact
 • Backoffice
Rick Mol
Mede-eigenaar
 • Bouwkundige
 • Brandveiligheid
Mathijs Keizer
Mede-eigenaar
 • Consultancy
 • Relatiebeheer
Willem Schild
Mede-eigenaar
 • Planning
 • Relatiebeheer

Contact

Weten of uw bedrijf voldoet aan de Nederlandse en Europese normen voor de brandveiligheid? Weten of er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van brandwerende afdichtingen? Wij geven professioneel advies over brandcompartimentering en de brandveiligheid in uw organisatie. We maken graag vrijblijvend een offerte op maat en komen bij u langs.